ende

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Podstawy.

 

1.1 Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności firmy LOKTECH oraz określa sposób
przetwarzania danych osobowych, jak i ich pozyskiwania oraz wykorzystywania.

 

1.2 Wykorzystując stronę internetową www.loktech.com.pl, oraz przesyłając nam dane za
pośrednictwem formularzy bądź wiadomości mailowych,  użytkownik akceptuje warunki niniejszej
polityki prywatności.

 

2. Ochrona danych osobowych

 

2.1 Firma LOKTECH  podejmuje wszelkie działania, aby  dane osobowe naszych klientów i osób
odwiedzających nasza stronę internetową, były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały
zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń oraz obszarów przetwarzania
dozwolonych prawem.

 

2.2 Wszystkie dane osobowe powierzane, czy przekazywane, przetwarzane są w sposób zgodny z 
wymogami prawa polskiego, z zapewnieniem szczególnej ochrony i z dbałością o ich
prawidłowe przetwarzanie.

 

3. W jakim celu są wykorzystywane informacje

 

3.1 Przekazane nam dane osobowe, czy też pozyskane przez LOKTECH za pośrednictwem innych
dozwolonych metod, służą usprawnieniu realizacji zamówionych usług, realizacji zamówień czy
przygotowywaniu ofert handlowych lub przesyłaniu wiadomości typu newsletter.

 

4. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

 

4.1 Firma LOKTECH zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, poprzez
zastosowanie szeregu metod technicznych oraz organizacyjnych , celem uniemożliwienia ich
wycieku poza obszar firmy oraz personel, a także wykluczenia bezprawnego ich przetwarzania
czy pozyskiwania przez osoby trzecie. Dokładamy szczególnej staranności aby powierzone
dane osobowe były przechowywane w taki sposób aby było zapewnione ich pełne bezpieczeństwo,
były wykorzystywane w sposób zgodny z celem ich przekazania, nie wykraczały
poza wymiar konieczny, były przetwarzane nie dłużej niż to konieczne.

4.2 Firma LOKTECH nie przekazuje danych osobowych do firm partnerskich,
ani do pomiotów publicznych, wszelkie dane przetwarzane są w systemie wewnątrz firmowym.

 

 

5. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

 

Formularze wypełniane na naszej stronie internetowej.

 

Kontakt za pośrednictwem telefonu.

 

Strony internetowe badające oraz przedstawiające ruch na stronach internetowych,
w tym aplikacje służące do profilowania osób odwiedzających stronę www.loktech.com.pl

 

6. Prawa właściciela danych osobowych

 

6.1 Każdy użytkownik strony internetowej a także klient, który udostępnił swoje dane osobowe
ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

 

6.2 Aby dokonać modyfikacji bądź usunięcia danych osobowych, należy skontaktować się z nami
za pośrednictwem adresu mailowego w zakładce „ Kontakt” na naszej stronie internetowej.
W celu weryfikacji, właściciel danych osobowych, może zostać poproszony o przekazanie nam
takich informacji jak : imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu itp.

 

6.3Właściciel danych osobowych może skorzystać z prawa do informacji, nie częściej niż
raz na 6 miesięcy. Firma LOKTECH, jako administrator danych osobowych zobowiązuje się
udzielić koniecznych informacji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.


7. Bezpieczeństwo powierzonych danych.

 

Oświadczamy iż nie sprzedajemy ani nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników.

 

8. Przekazując dane osobowe .  

Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z powyższymi informacjami.
 

poleć znajomemu
Wyślij informację o naszej stronie do Znajomego

LOKTECH
UL. WITOSA 7
87-800 WŁOCŁAWEK
POLSKA

Tel. + 48 726 000 111
Tel./Fax: + 48 54 413 10 10GODZINY PRACY:

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: 10-18
SOBOTA: 10-14

wypełnij formularz